MP3 Songs: Nidji - Laskar Pelangi (Covered by Charles Erbianco)